Когато става въпрос за за насилие в училище, обикновено се говори за насилници и жертви. В проблема обаче има и трета, много важна страна. В този брой БРАВО дава думата на учителите. Виж тяхната гледна точка в писмата, които изпратиха за кампанията "Не затваряй очи!".

СВИКНАЛИ СМЕ УЧИТЕЛИТЕ ДА СА ВИНОВНИ ЗА ВСИЧКО!
Аз съм учител и всеки ден се сблъсквам с тази непонятна за мен агресия. Не знам на какво се дължи – липса на обич и внимание от страна на семейството, избиване на комплекси, или нещо друго. Не знам къде да търсим отговор, но се радвам, че точно хората, на които тинейджърите вярват и подражават, са предприели такава кампания. Не мога да се похваля, че аз правя нещо по въпроса, по-скоро при опит да защитя пострадал ученик озлобявам повече виновника. А и всеки знае какво е отношението на учениците към учителите. Вече като че ли сме свикнали ние, учителите, да бъдем виновни за всичко.
г-жа Асенова (32), София

КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ С ГОЛИЯ СИ АВТОРИТЕТ?
Трудно можеш да отвориш очи, когато и обществото, и държавата ги залепват. Даскал съм е, и? Какво мога да направя... с голия си авторитет? Когато не мога дори да махна от часа един, двама или трима комплексари, които пречат умишлено на двайсет? Обществото съзнателно руши авторитета на учителя, лишен е от всякакви права, а искате да е Майка Тереза? Как ще стане? Какво става с ученици, удряли учители? А с родители, обиждали учителите на работното им място? Докога ще се подмазваме на ученици, които не уважават себе си, родителите си, мръсници са и с приятелите си? Аз искам равни права с тези на учениците!... Искам да съм ученик като наглите в училище, защото само те имат права... Добрите, възпитани, толерантни деца никой не защитава. Може би така е по-добре... за да са готови да бъдат смазани и в реалния живот...
г-жа Иванова (49), Ямбол

ПЛАША СЕ!
Аз съм педагогически съветник. Смея да отбележа, че в нашето училище агресията не достига до онези размери, за които чета във форума или пък разбираме от новините. Но определено то не е изолирано от тази "мода", "тенденция", или както искате така го наречете. Все по-често при мен се водят ученици, набили или обидили свои съученици. Дори миналата седмица една колежка ми доведе ученик от класа си, който заявил, че ще убие всички свои съученици, но щял да започне от сестра си. Честно да си призная... вече се плаша. Плаша се най-вече за това, че не мога да се справям сама. Имам нужда от помощ!
г-жа Петрова. (28), София