РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията „Четем и се забавляваме с ПЕС ПАТРУЛ“ на „Егмонт“ и „Хеликон“, наричана за кратко „Кампанията", е ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ЕИК 131202360, ул. „Фритьоф Нансен" № 9, представлявано от изпълнителния директор Велизара Добрева и издателския директор Надежда Кирова-Шопова, тел. за контакт +359 2 9880120, наричано за краткост „Организатор".

Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на Интернет страницата на Организатора: egmontbulgaria.com, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес: egmontbulgaria.com/1382/ за промените в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.

Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: egmontbulgaria.com/1382/ .

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира на български език и се провежда в определени обекти на верига книжарници „Хеликон“. Кампанията включва продажби в онлайн магазина на „Хеликон“ на адрес www.helikon.bg. Пълен списък на участващите обекти може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира на 01.03.2024 г. и продължава до 01.04.2024 г. или до изчерпване на количествата от подаръците. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: egmontbulgaria.com.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 14 г., които купуват селектирани издания на издателство „Егмонт“ с логото „Пес патрул“ на минимална стойност 14,90 лв. в участващите обекти на „Хеликон“ в периода на Кампанията, и които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, на книжарници „Хеликон“, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи). Пълен списък на участващите в кампанията селектирани издания с логото „Пес патрул“ може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията представлява вид лоялна програма (промоция), която дава възможност на клиенти на Организатора и на „Хеликон“ да получат подарък срещу участие в Кампанията.

Подаръците се предоставят безплатно от касите на обектите на „Хеликон“ или от онлайн книжарница www.helikon.bg, като право да получи подарък има всеки клиент, който закупи издания на „Егмонт“ с логото „Пес патрул“ в периода на кампанията на минимална стойност от 14,90 лв.

Кампанията не важи за покупки на книги, различни от посочените като допустими в този документ. Пълен списък на участващите в кампанията селектирани издания с логото „Пес патрул“ на издателство „Егмонт“ може да бъде видян в края на този документ.

При еднократна покупка на минимална стойност от 14,90 лв. клиентът има право да получи един (1) подарък за участие, независимо от общата стойност на покупката. Подаръкът се получава непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на „Хеликон“ или при получаване на създадената на адрес www.helikon.bg онлайн поръчка.

Клиентите могат да участват в Кампанията неограничен брой пъти при спазване на правилата за участие в периода на валидност на Кампанията.

Участието в кампанията се счита за валидно, само ако е при направена покупка в участващи обекти на „Хеликон“ и на адрес www.helikon.bg в периода на Кампанията. Подаръкът не може да бъде заменян за пари в брой или за други продукти.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА ПОДАРЪКА

Като подарък в Кампанията ще бъде предоставен: 1 (един) екземпляр от 243791 Списание ПЕС ПАТРУЛ с вложка (бр. 6/2023 г.) – подарък за всяка покупка на селектирани издания с логото „Пес патрул“ на издателство „Егмонт“ на минимална стойност от 14,90 лв.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на подаръците за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 8. ТАКСИ  

Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите подаръци, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/egmont.bg/ и на уеб страницата на Организатора: egmontbulgaria.com. При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.

Участници, които не спазват Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не декларира желанието си за получаване на подарък при закупуване на селектирани издания с логото „Пес патрул“ на издателство „Егмонт“ на минимална стойност от 14,90 лв.

РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: egmontbulgaria.com/1382/ за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

РАЗДЕЛ 15. СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „ХЕЛИКОН“, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Книжарница

Адрес

Хеликон Асеновград

гр. Асеновград, ул. "Изложение" №2

Хеликон Благоевград

гр. Благоевград, ул. "Васил Левски" №1

Хеликон Бургас

гр. Бургас, пл. "Тройката" №4

Хеликон Бургас Център

гр. Бургас, ул. "Александровска" №51

Хеликон Варна 3

гр. Варна, бул. "Сливница" №22

Хеликон Варна Център

гр. Варна, ул. "Княз Борис" №17

Хеликон Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 17

Хеликон Враца

гр. Враца, ул. “Никола Войводов” № 18

Хеликон Габрово

гр. Габрово, ул. "Ген. Радецки" №28

Хеликон Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев №3

Хеликон Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" №11

Хеликон Добрич

гр. Добрич, ул. “25 септември” № 34

Хеликон Карлово

гр. Карлово, ул. Гурко 10

Хеликон Казанлък

гр. Казанлък, ул. "Отец Паисий Хилендарски" №2, магазин 3

Хеликон Кърджали

гр. Кърджали, бул. “България” № 58

Хеликон Кюстендил

гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" 33

Хеликон Нова Загора

гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" №34

Хеликон Пазарджик Център

гр. Пазарджик, ул. "Асен Златаров" №23

Хеликон Перник

гр. Перник , ул. "Търговска" 7

Хеликон Плевен

гр. Плевен , ул. "Васил Левски" 161

Хеликон Плевен 2

гр. Плевен, бул. "Данаил Попов" №18

Хеликон Пловдив

гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов" 13

Хеликон Пловдив Център

гр. Пловдив, ул. “Княз Александър І” № 29

Хеликон Разград

гр. Разград, бул. “България” 9

Хеликон Русе

гр. Русе, ул. “Александровска” № 50

Хеликон Сливен

гр. Сливен, ул. "Цар Освободител" №28

Хеликон Смолян

гр. Смолян, бул. "България" №57, блок Ела

Хеликон София – Витоша

гр. София, бул. Витоша 59

Хеликон София – Славейков

гр. София, пл. “Славейков” № 1

Хеликон София – Славейков 2

гр. София, пл. Славейков № 7

Хеликон София – Съборна

гр. София, ул. “Съборна” 5

Хеликон София – Шишман

гр. София, ул. "Цар Иван Шишман" 27Б

Хеликон Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" 100

Хеликон Троян

гр. Троян, ул. "Васил Левски" №42

Хеликон Търговище

гр. Търговище, ул. "Васил Левски" №9

Хеликон Хасково

гр. Хасково, ул. Отец Паисий № 14

Хеликон Шумен

гр. Шумен, бул. "Славянски" 88

Хеликон Ямбол

гр. Ямбол, ул. “Търговска” № 29

 

РАЗДЕЛ 16. СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА (ISBN, Заглавие)

9789542731399

Пес патрул: Забава с лепенки 7

9789542729679

Пес патрул: Кученцата спасяват мача

9789542729662

Пес патрул: Кученцата спасяват кулата от пица

9789542729709

Пес патрул: Кученцата и голямото замръзване

9789542729686

Пес патрул: Кученцата спасяват робота на Райдър

9789542729648

Пес патрул: Кученцата спасяват яйцата на динозаврите

9789542729655

Пес патрул: Кученцата спасяват маймунките

9789542729631

Пес патрул: Кученцата спасяват морското създание

9789542729693

Пес патрул: Кученцата спасяват пчелите

9789542730330

Пес патрул: Суперфилмът. Забава с лепенки 2

9789542730309

Пес патрул: Суперфилмът. Забава с лепенки 1

9789542731245

Могъщ патрул + играчка

9789542730248

Пес патрул: Пиши и трий Кн. 3

9789542730231

Пес патрул: Пиши и трий Кн. 2

9789542730026

Пес патрул. Книга с пъзели 1

9789542730033

Пес патрул. Книга с пъзели 2

9789542729136

Пес патрул: 1001 лепенки

9789542729044

Пес патрул: Пухкави лепенки Кн. 2

9789542729037

Истории с четка и боички: Пес патрул, Кн. 4

9789542729020

Истории с четка и боички: Пес патрул Кн.3: Смели кученца

9789542729013

Игривите пастели: Пес патрул 3/ 9013

9789542729372

Пес патрул: Забава с лепенки 6

9789542729235

Пес патрул: Рисувателна книжка 6

9789542728498

Моята първа коледна книга за лека нощ: Пес патрул

9789542727682

Пес патрул 5: Забава с лепенки

9789542727125

Пес патрул. Сговорна дружина планина повдига

9789542727170

Пес патрул. Споделяй, грижи се, играй честно

9789542719007

Рисувай с вода: Пес патрул

9789542725619

Пес патрул: Пухкави лепенки Кн.1

9789542726661

Моята първа книга за лека нощ: Пес патрул

9789542725596

Истории с четка и боички: Пес патрул. Весели игри

9789542725602

Истории с четка и боички: Пес патрул: Героични приключения

9789542725589

Игривите пастели: Пес патрул 2/ 5589

9789542726524

Пес патрул: Филмът. Рисувателна книжка

9789542726548

Пес патрул: Филмът. В града на приключенията

9789542723196

Пес патрул. Истории с лепенки 4

9789542723202

Пес патрул. Истории с лепенки 3: Кученца спасяват братовчедите Търбит

9789542724247

Игривите пастели: Пес патрул/ 4247

9789542724582

Пес патрул: Спасителни мисии/ Чародейства

9789542723882

Хайде да научим 1 2 3. Пес патрул

9789542723349

Пес патрул. Рисувателна книжка 2

9789542723325

Пес патрул 3: Забава с лепенки

9789542722618

Пес патрул/ Книжка с пъзели

9789542721758

Пес патрул. Истории с лепенки 2: Кученца спасяват влак

9789542721727

Пес патрул. Истории с лепенки 1: Рекордът на Маршал

9789542721109

Пес патрул. Забава с лепенки 2

9789542721116

Пес патрул. Забава с лепенки 1