Не затваряй очи, когато твой съученик е подложен на унижение!
   Не затваряй очи, когато по-слабите имат нужда от твоята помощ!
   Не затваряй очи, когато станеш свидетел на насилие!

Не затваряй очи!
Тук ще откриете статиите в БРАВО, посветени на кампанията.