Най-важните новини и събития в ЕГМОНТ през 2012 година.