Пърси Джаксън е главен герой в две поредици, написани от Рик Риърдън: ПЪРСИ ДЖАКСЪН И БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП и ГЕРОИТЕ НА ОЛИМП.

Ще го срещнете и сред страниците на последната поредица, създадена от писателя: ИЗПИТАНИЯТА НА АПОЛОН.  

 

12,90 лв.
19,90 лв.
14,90 лв.
14,90 лв.
14,90 лв.
12,90 лв.
12,90 лв.
12,90 лв.
12,90 лв.
12,90 лв.
9,90 лв.
9,90 лв.