Егмонт България ЕАД София, ул. „Фритьоф Нансен” 9 тел. 02/9880120 Регистрация: СГС/23592/1991 ДДС №: BG 131202360 Административен офис: Работно време: понеделник - четвъртък от 9,00 до 17,30 часа; петък от 9,00 до 15,30 часа Адрес: 1142 София, ул. „Фритьоф Нансен” 9, ет. 4 Телефони: 02/ 988 01 20, 988 01 37, 422 41 20, 422 41 21, 422 41 22 Факс: 02/ 988 02 23 mail@egmontbulgaria.com Търговски офис и склад: Работно време с клиенти: От понеделник до четвъртък от 8:00 до 16:30 часа. Адрес: 1784 София, бул. „Цариградско шосе” 113А Телефон: 02/ 422 40 18 sales@egmontbulgaria.com