Докажи, че си най-големият фен на Виолета и спечели двоен билет (за теб и за един придружител) за концерта на Виолета на 10 януари 2015 г. в Барселона! Как ли? Много е лесно: напиши писмо до любимия си герой от „Виолета” (може да съдържа снимки, рисунки и да е максимум 500 думи). Изпрати го до violetta@bravo.bg, като не забравяш да напишеш име, на колко години си, адрес и телефон за връзка. И развихри въображението си – авторът на най-оригиналното писмо ще пътува до Барселона и ще чуе своята любимка на живо! Други трима участници ще получат награди: комплект от тефтер, химикал и специална торба „Виолета”. Имаш време до 23.59 ч. на 14 декември 2014 г. Успех!

Виолета - награди

Вдъхнови се – гледай „Виолета” всеки делничен ден от 18 ч. по „Дисни ченъл”, вече на български език!

Виолета - награди

И се запознай внимателно с правилата на конкурса:

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Играта „Спечели двоен билет за концерта на Виолета в Барселона” („Играта”) е организирана от името на Редвърт ЕООД („Организатор”) и администрирана от „Егмонт България” ЕАД („Администратор” на играта). С участието си в играта Вие (по-долу „Вие”, „Участник/ци)” и, където е приложимо, Вашите родители/настойници (по-долу колективно наричани „Родители”), изразявате съгласието си със следните общи условия:

 

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

2. Играта е отворена за участие в периода от 00:00ч. на 1 декември 2014 г. до 23:59 ч. на 14 декември 2014 г.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3. Играта се организира и провежда от Организатора на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице с местоживеене на територията на Република България, отговарящо на следните условия:

4.1. Ако сте под осемнадесет (18) и ако Състезанието е разрешено за вас, моля вземете разрешение от родител/настойник, преди да се запишете за участие.

4.2. В състезанието се допускат само лица на възраст от 7 години до 18 години (ненавършени; придружени от Родител/Настойник).

4.3. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга, предлагани от Организатора или Администратора, или предоставянето на какъвто и да е залог.

4.4. В Играта нямат право да участват:

4.4.1. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и на Администратора и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

 

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5. За да участва в Играта, Участникът трябва да:

5.1. Участие се заявява през електронна поща violetta@bravo.bg, където всеки участник трябва да изпрати свое авторско писмо до герой по избор от ТВ сериала „Виолета” на „Дисни Чанъл”;

5.2. Всеки имейл трябва да съдържа следната актуална информация – име, възраст, адрес и телефон за връзка;

5.3. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта или друг документ, удостоверяващ самоличност, в случай че спечели награда;

5.4. Счита се, че с регистрирането по реда на т. 5.1., съответният Участник приема и се съгласява с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

5.5. С приемането на настоящите Общи условия Участникът се съгласява и декларира, че разбира, че участва в организирана от името на Редвърт ЕООД Игра.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите в Играта са следните:

6.1.1. Голяма награда:

- Пътуване за победителя и негов родител/настойник за лица на възраст под 18 години до Барселона за посещение на концерт на Виолета

- Два (2) двупосочни билета икономична класа със самолет (София-Барселона-София)

- Една (1) нощувка за двама (2) в една (1) хотелска стая със закуска;

- Един (1) чифт покани за концерта на Виолета, който ще бъде проведен в (Барселона,в Palau Sant Jordi, на 10.01.2015 г.)

- Два (2) двупосочни билети от най-близката гара до победителя до летище София, в случай че победителят не живее на територията на София-град;

- Една (1) нощувка за двама (2) в една (1) хотелска стая със закуска в София за победителя., който не живее и/или временно не пребивава на територията на град София

6.1.2. Администраторът ще информира Участника, спечелил награда по т. 6.1.1., за детайлите по всички необходими резервации (точни дати на пътуването, име на хотел и номер на резервация при настаняване в София; номер на резервация и полет при двупосочно пътуване със самолет София-Барселона-София), както и подробна информация за програмата по време на престоя на Участника в Барселона;

6.1.3 Трима подгласници получават комплект от:

             - тефтер Виолета;

             - химикал Виолета;

             - торба Виолета.

 

ЧАСТ 7. ИЗБОР НА ПЕЧЕЛИВШИ

7.1. Следвайки завършването на състезанието, Организаторът ще модерира всички участия и си запазва правото да не приема участия, които са технически неприемливи, имат неприлично съдържание или са в разрез с някое от тези общи условия. Организаторът и Администраторът си запазват правото да публикуват писма на участници за целите на играта и промотирането й. Публикуването на участие не значи, че това е задължително печелившото.

7.2. След приключване на състезанието всички участия ще бъдат прегледани от жури, съставено от представители на Организатора и Администратора. Ще бъде избран един печеливш на голямата награда по т. 6.1.1 и трима подгласници по т. 6.1.2. За победители ще бъдат избрани онези участници, чиито рисунки и писма са най-оригинални според преценката на журито. Журито трябва да демонстрира безпристрастност при избора на победителите.

 

ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Печелившите участници (име, фамилия съгласно регистрационна форма) ще бъдат обявени на официалната Facebook страница на списание БРАВО България на 15 декември в 17 ч.

8.2. В срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на обявяване на победителите в Играта, Администраторът ще се свърже с печелившите Участници или родителите/настойниците на печелившите Участници на телефонните номера за контакт, които Участниците са посочили в писмата си за участие в Играта. Ако печелившите Участници не бъдат открити на посочените от тях телефони до 3 (три) пъти в рамките на срока от 3 (три) работни дни по предходното изречение, Администраторът може да прекрати опитите си да се свърже с тях.

8.3. При свързване с печеливш Участник същият следва да предостави/потвърди три имена, e-mail адрес и телефон за връзка, както и да потвърди адрес за доставка в случай, че участника печели една от наградите по т. 6.1.2.

8.4. Наградите се предоставят на печелившите участници от Организатора в срок, който е обект на допълнително договаряне между печелившите участници и Администратора. При получаване на награда печелившият Участник следва да представи лична карта или друг документ, удостоверяващ самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият Участник.

 

ЧАСТ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

9.1. Организаторът и Администраторът не носят отговорност за неполучена награда, когато това се дължи на следните обстоятелства:

а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник; и

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства извън контрола на Организатора;

9.2. Организаторът и Администраторът не отговарят за качеството на наградата и евентуални последствия от нейното използване.

9.3. Организаторът и Администраторът не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че данните, изпратени от даден Участник в играта, съдържат непълна, невярна или подвеждаща информация.

9.4. В деня на Събитието лицата под 18 годишна възраст трябва да бъдат придружени от родител.

9.5. Задължение на родителя е да уведоми училището на детето за вероятно отсъствие, в случай че получи Наградата.

9.6. Наградата не включва застраховка, тя трябва да бъде направена от родител или настойник по негово усмотрение.

9.7. Победителят и неговия родител/настойник носят отговорност за притежаването и осигуряването на валидни паспорти, визи или други документи необходими за пътуване.

9.8. Освен ако нещо друго не е обявено в описанието на Наградата, победителите са равно отговорни за всички допълнителни разходи свързани с придобиването на наградите.

9.9.  Събитието ще бъде заснето и с присъствието си на Събитието вие позволявате ваши снимки и записи да бъдат използвани във всички медии по цял свят и за вечни времена.

9.10. Може да се изиска от победителите да подпишат съгласие за снимки.

9.11. Може да се изиска от победителите и участниците в Наградата да участват във всякакви публични изяви свързани или вследствие на Събитието.

9.12. Може да се изиска от победителите или участниците в Наградата да подпишат документ за освобождаване от отговорност преди да си получат наградата.

9.13. Наградата не е подходяща за деца под две (2) годишна възраст.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

10.1. Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

 

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът и Администраторът, в качеството си на администратори на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите.

11.2. С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие:

11.2.1. личните им данни да бъдат събирани, обработвани и администрирани от Организатора за целите и във връзка с провеждане на Играта;

11.2.2. имената на печелившите Участници да бъдат използвани от Организатора и Администратора в последваща комуникация към медиите, без заплащане на възнаграждение;

11.3. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Участник има право писмено да поиска от администраторите на лични данни да заличат, коригират или блокират лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, като изпратят искане на адрес: info@redvert.com

11.4. След приключване на Играта и свързаните с нея дейности и изтичане на срока по предходната точка базата данни за всички участници ще бъде заличена.

 

ЧАСТ 12. ДРУГИ

12.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия на Играта и се съгласяват да ги спазват. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация и консултация чрез изпращане на запитване на: info@redvert.com Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на www.facebook.com/bravobulgaria  С участието си в Играта участниците се обвързват с Общите условия и се съгласяват да спазват ги спазват.

12.2. Спорове между Организатора / Администратора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.