МетасветътМетасветът е величествено място със столица град Меридиан. Обитателите му притежават магически сили и могат да се преобразяват. Когато Фобос завзема властта, той използва енергията на Метасвета за свои цели и Меридиан се превръща в руини. Когато Елион, Светлината на Меридиан, заема мястото си на трона, градът възвръща първоначалното си величие.