Древните обитатели на Кандракар създали Разделителя, за да отделят силите на Доброто от силите на Злото. Злото, в лицето на Фобос, намерило своя дом в Метасвета. До момента, в който Светлината на Меридиан възстановила равновесието, Пазителките са били отговорни за защитата на Разделителя. Момичетата от УИЧ получават задачата да го пазят точно когато силата му отслабва (събитие, което се случва, когато настъпи ново хилядолетие) и между световете започват неконтролирано се появяват проходи. След победата над Фобос, Елион възстановява реда в Метасвета, Оракула заповядва Разделителя да бъде премахнат.