КандракарВ сърцето на безкрайността се намира мястото, където не съществува нито време нито пространство. Кандракар е самият център на всички магически светове. В храма на Кандракар се провеждат срещите на Събора, чиято задача е да пази хармонията във Вселената. Съборът е воден от Оракула, а неговите членове са магически духове и могъщи същества. Всичи Пазителки на Разделителя и другите същества, на които са възлагани специални мисии, могат да участват в срещите на Събора.