1,99 лв.
1,99 лв.
5,99 лв.
1,99 лв.
1,99 лв.
5,99 лв.
1,99 лв.
1,99 лв.
4,99 лв.
1,99 лв.
4,99 лв.
1,99 лв.

График на издаване:
BRAVO 1/21 - 22.01.2021
BRAVO 2/21 - 26.03.2021
BRAVO 3/21 - 28.05.2021
BRAVO 4/21 - 16.07.2021
BRAVO 5/21 - 24.09.2021
BRAVO 6/21 - 19.11.2021
BRAVO Special 1/21 - 12.02.2021
BRAVO Special 2/21 - 16.04.2021
BRAVO Special 3/21 - 02.07.2021; актуализирана: 09.07.2021
BRAVO Special 4/21 - 13.08.2021
BRAVO Special 5/21 - 10.09.2021
BRAVO Special 6/21 - 15.10.2021
Calendar BRAVO 2022 - 03.12.2021
Специалните броеве и календара са с различна цена.