1,99 лв.
4,99 лв.
1,99 лв.
6,99 лв.
1,99 лв.
6,99 лв.
1,99 лв.
5,99 лв.
1,99 лв.
4,99 лв.
1,99 лв.
1,99 лв.

График на издаване:
BRAVO 1/19 - 19.01.2019
BRAVO 2/19 - 16.02.2019
БРАВО 3/19 - 16.03.2019
БРАВО 4/19 - 13.04.2019
БРАВО 5/19 - 11.05.2019
БРАВО 6/19 - 08.06.2019
БРАВО 7/19 - 06.07.2019
БРАВО 8/19 - 03.08.2019
БРАВО 9/19 - 31.08.2019
БРАВО 10/19 - 28.09.2019
БРАВО 11/19 - 26.10.2019
БРАВО 12/19 - 23.11.2019
БРАВО 13/19 - 21.12.2019
БРАВО Специален брой 1/18 - 30.03.2019
БРАВО Специален брой 2/18 - 24.05.2019
БРАВО Специален брой 3/17 - 20.07.2019
БРАВО Специален брой 4/17 - 17.08.2019
БРАВО Специален брой 5/18 - 14.09.2019
БРАВО Специален брой 6/18 - 12.10.2019
БРАВО КАЛЕНДАР 2020 - 30.11.2019