Глава 18

Краят на съветника

Разтревоженият лорд Флапун се втурнал в стаята на стражите.

– Какво има пак? – нервирал се Спитълуърт, който нямал търпение да се изкъпе и да си легне.

– Главният съветник!

В този миг по халат се появил и самият Херингбоун.

– Настоявам за обяснение! – гневно завил той. – Какви са тези слухове? Икабог съществувал! Майор Биймиш бил мъртъв! За капак видях как мъкнат трима войници, осъдени на смърт! Наредих да ги затворят в тъмницата и да бъдат съдени както подобава!

– Ще ви обясня всичко – поклонил се Спитълъурт и за трети път разказал измислиците за нападението на Икабог над краля, гибелта на Биймиш, загадъчното изчезване на Нико Коп и предположението, че и той е жертва на чудовището.

Херингбоун не одобрявал въздействието на Спитълуърт и Флапун над краля и изчакал края на измислицата с изражение на хитроумна стара лисица, която дебне появяването на заек от дупката му.

– Умопомрачителна история – рекъл той. – А сега, лорд Спитълуърт, бих искал да ви освободя от каквато и да е по-нататъшна отговорност. Съветниците ще се заемат със случая според държавните закони и протоколи при такива спешни ситуации. Първо, мъжете в тъмницата ще бъдат съдени както подобава, за да чуем и тяхната позиция, второ, ще прегледаме списъка на войниците и ще уведомим семейството на Нико Коп за смъртта му, и трето, тялото на майор Биймиш ще бъде внимателно прегледано от кралските лекари с цел да научим повече за убиеца Икабог.

Спитълуърт зяпнал – великият му план рухнал и собствената му изобретателност го захлупила и притиснала.

Майор Роуч оставил пушката, която лъскал, и взел една сабя от стената. Погледите, които си разменили със Спитълуърт, били като мълниеносни светкавици. Лордът се обърнал към главния съветник и казал:

– Херингбоун, мисля, че е време да се пенсионираш.

Сабята блеснала и потънала в корема на съветника. Войниците ахнали ужасени, а главният съветник безмълвно се строполил и издъхнал.

Спитълуърт огледал войниците, които се съгласили да потвърдят, че Икабог съществува. На лицата им бил изписан страх. Лордът изпитал опиянение от властта си и тихо попитал:

– Нали чухте, че главният съветник предаде длъжността си на мен?

Войниците кимнали. Макар да станали свидетели на убийството, те били принудени да мълчат и да не протестират. Единственото, което искали, било да се върнат при семействата си живи и здрави и да се погрижат за тях.

– И така, искам да подчертая, че кралят вярва в съществуването на Икабог, а аз поддържам краля – заявил Спитълуърт. – Като главен съветник ще изготвя план за защита на кралството. Преданите на краля ще живеят както преди, а онези, които му се противопоставят, ще бъдат наказвани като малодушни отстъпници и предатели със затвор или смърт. Един от вас трябва да помогне на капитан Роуч да погребе тялото на скъпия ни главен съветник на място, където да не може да бъде намерено. Останалите сте свободни да се върнете при семействата си и да им разкажете за опасността, която дебне ненагледната ни Корнукопия.