УИЧ 37

2,50 лв.
Не е налично

ДИСПУТЪТ:

В Кандракар става нещо странно. Привидното спокойствие предвещава буря! Под влиянието на Ендарно, съборът на старейшините в Кандракар е свикан, а Оракулът е принуден да се защитава за решенията и постъпките си. За свидетели са привикани... петте Пазителки. След колебания и притеснения от неизвестното, УИЧ се явяват пред съвета на старейшините. Решението за бъдещата съдба на Оракула е взето! Но ще се възрадват или ще не натъжат от него петте вълшебници?!...

Януари 2006
Списание УИЧ
Месечна периодичност
Обем на броя:
80 страници
Формат: 17 х 24 см

ДИСПУТЪТ


В Кандракар става нещо странно. Привидното спокойствие предвещава буря! Под влиянието на Ендарно, съборът на старейшините в Кандракар е свикан, а Оракулът е принуден да се защитава за решенията и постъпките си. За свидетели са привикани... петте Пазителки. След колебания и притеснения от неизвестното, УИЧ се явяват пред съвета на старейшините. Решението за бъдещата съдба на Оракула е взето! Но ще се възрадват или ще не натъжат от него петте вълшебници?!...

Напишете първи своето мнение за изданието

Добавяне на коментар: