ДИСНИ ЛЮБОЗНАНИЕ: Поредица ВЕЧЕ ЗНАМ

Създадена от специалисти, поредицата „Вече знам“ помага на децата да придобият ключови езикови и математически умения, важни за тяхното начално образование. Групирани в два раздела – ЕЗИК и МАТЕМАТИКА, дванадесетте книги съдържат степенувани по трудност занимания за съвместна работа между родители и деца и всяка от тях развива конкретно умение. С любимите герои на Дисни в историите, задачите и игрите децата много ще се забавляват и ще приемат ученето като приятно занимание.

7,99 лв.
7,99 лв.
7,99 лв.
7,99 лв.
7,99 лв.
7,99 лв.
7,99 лв.
7,99 лв.
7,99 лв.
7,99 лв.
7,99 лв.
7,99 лв.