1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Организатор на играта „Празнуваме любовта с книгите на УО е „Егмонт България“ ЕАД.

2. СТРАНИЦА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се провежда във Facebook страницата https://www.facebook.com/romance.egmont/, управлявана от „Егмонт България“ ЕАД.

3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда на територията на Република България.

3.2. Периодът на провеждане на Играта е 07.02.2023 г. – 15.02.2023 г., като в периода от 07.02.2023 г. до 14.02.2023 г. участниците ще отговарят на поставен във Facebook страницата на Организатора въпрос, съгласното условията в настоящите Общи условия, а на 15.02.2023 г. ще бъде проведено тегленето на наградите съгласно настоящите Общи условия.

Организаторът може да промени датите на провеждане, като това ще бъде своевременно отразено в Общите условия и публикувано на страницата на Организатора във Facebook и на сайта на дружеството.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА:

4.1. Право на участие в Играта придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /„Участник“/, което публикува коментар с отговор под въпрос, публикуван на официалната Facebook страница на Организатора: https://www.facebook.com/romance.egmont/, който коментар съдържа отговор на въпроса „Кой е любимият ви цитат от книга с логото на импринт „УО“, както и от кое заглавие е той?“

Всеки участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България.

4.2. В Играта нямат право да участват служители на „Егмонт България” ЕАД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения. „Егмонт България“ ЕАД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Играта, които нарушават Общите условия на играта, или които във връзка с участието си в Играта нарушават действащото законодателство.

4.3. Всеки участник има право на повече от един коментар. Коментарът не трябва да е премахнат от участника до датата на тегленето. Необходимо е да бъде даден конкретен отговор, за да се участва в тегленето за наградите.

Коментари, направени след 14.02.2023 год., няма да участват в тегленето с наградите.

4.4. С публикуването на коментар от Участника по реда на предходните параграфи Организаторът ще счита, че участникът се е запознал с настоящите Общи условия на Играта, че ги е приел и се е съгласил с тях.

4.5. Участието в Играта не е обвързано с покупка. Участието в Играта е безвъзмездно за Участника.

4.6. Участниците нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. „Егмонт България“ ЕАД се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите Общи условия.

4.7. С настоящото волеизявление за участие в Играта, участникът се счита за информиран, че данните му/ѝ – имена и профилна снимка, с които се е регистрирал/а в Играта на „Егмонт България“ ЕАД, , ще бъдат използвани за целите на провеждане на същата и участие в свързаната с нея томбола. Отговарянето на поставения въпрос, елемент от Играта, поместен на Facebook страницата на „Егмонт България“ ЕАД, се счита за конклудентно действие, чрез което лицето потвърждава, че е информирано за обработката на посочените по-горе лични данни, за целта на провеждането на Играта и изтегляне на печелившите участници от томболата.

4.8. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.

4.9. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил.

5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. За да участва в томболата за разпределение на наградите, всяко лице трябва да отговори на условието в игровия пост, а именно да спази условието: да напише в коментар под обозначения пост кой е любимият му цитат от книга на импринт „УО“ и да посочи заглавието на книгата. Постът ще бъде позициониран на Facebook страницата: https://www.facebook.com/romance.egmont/

6. НАГРАДИ

6.1. Наградите в ИГРАТА „Празнуваме любовта с книги на УО представляват:

3 (три) броя книги по избор с логото на импринт „УО“, които са налични на egmontbulgaria.com към момента на приключване на играта.

Включените заглавия от импринт „УО“ са:

44 ГЛАВИ ЗА ЧЕТИРИМА МЪЖЕ, ISBN 9789542724797;

БЕЗМИЛОСТЕН КРАЛ, ISBN 9789542721697;

БЕНЕТ МАФИЯ, ISBN 9789542725916;

БИТКАТА ЗА ВЕЧНОСТТА, ISBN 9789542726425;

БЛАГОРОДЕН ПРИНЦ, ISBN 9789542726623;

БУРНА СЪДБА, ISBN 9789542726906;

ВИНОВНИ КАТО ГРЕХА, ISBN 9789542722762;

ГРЕХОВНА ИМПЕРИЯ, ISBN 9789542721710;

ДОМЪТ НА СКАРЛЕТ, ISBN 9789542725756;

ЕКСПЕРИМЕНТ „СЪКВАРТИРАНТИ“ ПО АМЕРИКАНСКИ, ISBN 9789542728887;

ЕЛЕКТРИКОВ ИДОЛ, ISBN 9789542728559;

ИСПАНСКА ЛЮБОВНА ИЗМАМА, ISBN 9789542727354;

КАМЕННА ПРИНЦЕСА, ISBN 9789542726456;

КРАЛЯТ НА НОМАДИТЕ, ISBN 9789542725145;

КРАСИВ ИГРАЧ, ISBN 9789542712442;

КРАСИВ НЕГОДНИК, ISBN 9789542711780;

КРАСИВА ТАЙНА, ISBN 9789542714668;

КРАСИВО НАЧАЛО, ISBN 9789542713746;

КРЕОЛСКИЯТ ПРИЗРАК, ISBN 9789542727699;

КЪСМЕТЪТ НА ДЯВОЛА, ISBN 9789542724308;

ЛЮБОВ И НЕВРОНИ, ISBN 9789542728580;

ЛЮБОВ КРАЙ СЪСЕДНАТА ВРАТА, ISBN 9789542727941;

МАДАМ ИЗКУШЕНИЕ, ISBN 9789542728351;

МРАЧЕН РИЦАР, ISBN 9789542725770;

НАРАНЕНИ, ISBN 9789542723165;

НЕОНОВИ БОГОВЕ, ISBN 9789542727644;

НЕПОКОРНА КРАЛИЦА, ISBN 9789542721703;

НЕУВЕРЕНА, ISBN 9789542722656;

НЕЧЕСТИВА КРАСОТА, ISBN 9789542729525;

НИЩО ПОВЕЧЕ, ISBN 9789542723813;

НИЩО ПО-МАЛКО, ISBN 9789542724346;

ОБЯСНЕНИЯ В ОМРАЗА, ISBN 9789542723059;

ОГНЕНО СЪРЦЕ, ISBN 9789542725237;

ОПЕТНЕНА КОРОНА, ISBN 9789542727088;

ОТДАДЕНИ НА ГРЕХА, ISBN 9789542722779;

ПАДЕНИЕТО НА ЛЕДЖЪНД, ISBN 9789542725985;

ПАДНАЛ ШУТ, ISBN 9789542726920;

ПАКЕТЧЕ ЖЕЛИРАНИ БОНБОНИ, ISBN 9789542724650;

ПАРЦАЛЕНА ПРИНЦЕСА, ISBN 9789542719618;

ПЕСЕНТА НА СЪРЦЕТО МИ, ISBN 9789542726647;

ПО-БОГАТ ОТ ГРЕХА, ISBN 9789542722540;

ПОРОЧНА ЛЮБОВ, ISBN 9789542728337;

ПОРОЧНА ОМРАЗА, ISBN 9789542729457;

ПОРОЧНИ ИГРИ, ISBN 9789542729167;

ПРЕДИ, ISBN 9789542717454;

ПРЕКЪРШЕНИТЕ, ISBN 9789542727880;

ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ, ISBN 9789542726609;

ПРОКУДЕНАТА НАСЛЕДНИЦА, ISBN 9789542721444;

ПРОПУКАНО КРАЛСТВО, ISBN 9789542721901;

ПЯСЪЧЕН ЗАМЪК, ISBN 9789542721277;

СДЕЛКА С ДЯВОЛА, ISBN 9789542723523;

СЛЕД ПАДАНЕТО, ISBN 9789542714316;

СЛЕД СБЛЪСЪКА, ISBN 9789542713869;

СЛЕД ЩАСТЛИВИЯ КРАЙ, ISBN 9789542714750;

СТЪКЛЕН ПРИНЦ, ISBN 9789542720737;

СЪРЦЕТО НА ДЯВОЛА, ISBN 9789542724384;

ТЕНЕКИЕНА КРАЛИЦА, ISBN 9789542727606;

УРАВНЕНИЕ ЗА ВЛЮБВАНЕ, ISBN 9789542726951;

ХВАНИ МЕ, КОГАТО ПАДНА, ISBN 9789542726586;

ХИПОТЕЗА ЗА ЛЮБОВ, ISBN 9789542727378;

ЦЕЛУНИ ЗВЕЗДИТЕ, ISBN 9789542725626.

 

Наградите са разпределени в общо 3 (три) наградни комплекта за всеки от победителите, както следва:

3 (три) наградни комплекта, които включват: 1 бр. книга по избор с логото на импринт „УО“, която е налична на egmontbulgaria.com към момента на приключване на играта;

 

6.2. Един участник може да спечели само 1 (един) брой награден комплект.

6.3. Печелившите в Играта ще бъдат изтеглени чрез нарочна електронна система, която на произволен принцип ще определи имената им. Тегленето се извършва от определена от Организатора комисия от 3-ма членове. За всяко теглене комисията съставя протокол.

6.4. Имената или псевдонимите на печелившите участници ще бъдат анонсирани под публикацията на Играта „Празнуваме любовта с книгите на УО“ във Facebook страницата на Организатора https://www.facebook.com/romance.egmont/  на 15 февруари 2023 г., сряда.

6.5. След приключване на Играта, Организаторът ще оповести официално края ѝ чрез публичен пост на Facebook страницата https://www.facebook.com/romance.egmont/ на 15 февруари 2023 г., сряда, като обяви имената или псевдонимите на печелившите.

6.6. Печелившите участници, които не потърсят наградата си (определена в т.6.1.) до 8 март 2023 г., губят правото да я получат.

7. ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите в Играта „Празнуваме любовта с книгите на УО“ представляват само и единствено тези, представени в т. 6.1., и не подлежат на замяна с друга награда или други заглавия, издадени от „Егмонт България“ ЕАД.

Организаторът ще се свърже със спечелилите, за да уточни тяхното получаване. То може да бъде осъществено:

Лично: Печелившият получава наградата си от офиса на Организатора „Егмонт България ЕАД“, София, ул. „Фритьоф Нансен” 9, след като се легитимира и покаже личното си съобщение;

- „До поискване“ от офис на куриер – наградата се изпраща „До поискване“ до офис на куриерската фирма СПИДИ, предварително посочен от Печелившия от наличните офиси на компанията, намиращи се на този адрес: https://www.speedy.bg/bg/speedy-offices

Доставка до адрес, посочен от Печелившия – ако в населеното място на Печелившия няма офис на СПИДИ, то Организаторът изпраща наградата до адрес, посочен от Печелившия.

7.2. Никоя от наградите, посочени в т.6 не може да бъде заменяна срещу левовата ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Участието в тази Игра потвърждава безусловното и изрично съгласие от страна на всеки участник за обработване на следните лични данни – Facebook профил, две имена, телефонен номер, предоставени от Участниците за тяхното обработване за следните цели:

  • Идентифициране на печеливш във връзка с участие в томбола или игра;
  • Осъществяване на контакт с Печелившия с оглед на получаване на спечелената от него награда.

8.2. Личните данни, обработвани с целите, описани по-горе, се съхраняват от Организатора за срок от 30 (тридесет) дни.

8.3. С регистрацията си за участие в Играта се счита, че Участникът приема Общите условия на играта, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

8.4. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Организатора или на имейл адрес: pr@egmontbulgaria.com, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Общи условия и правила лични данни да бъдат обработени от Организатора по описания начин, за посочените цели.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, за които са предявени претенции извън сроковете, посочени в тези Общи условия и правила.

9.2. Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците. В случай на непотърсена или неполучена навреме награда от Печелившия, то тя се връща обратно при Организатора и ако Печелившият иска да я получи, то повторното изпращане ще е за негова сметка.

9.3. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.

9.4 Организаторите не отговарят за качеството на наградите.

9.5. Организаторите не отговарят:

а) За невъзможност да се предостави или ползва наградата по причина на непреодолима сила;

б) За вреди, причинени от ползването на наградата.

9.6. Организаторите не поемат, свързани с получаването и използването на наградата, извън посочените в настоящите Общи условия.

9.7. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията – тегленето.

10. СПОРОВЕ

10.1. С участието си в тази Игра, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички условия на настоящите Общи условия.

10.2. Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават в духа на разбирателството и чрез преговори.

10.3. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи условия в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на уеб страницата на дружеството – организатор – www.egmontbulgaria.com.

11.2. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

12. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата https://www.facebook.com/romance.egmont/, както на уеб страницата на дружеството – организатор – www.egmontbulgaria.com.

Ново!
19,90 лв.
19,90 лв.
16,90 лв.
14,90 лв.
14,90 лв.
16,90 лв.
24,90 лв.
14,90 лв.
14,90 лв.
14,90 лв.
19,90 лв.
14,90 лв.