РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията „Месец на Дженифър Л. Арментраут“ на „Егмонт“ и „Хеликон“, наричана за кратко „Кампанията", е „ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 131202360, ул. „Фритьоф Нансен" № 9, представлявано от изпълнителния директор Велизара Добрева и финансовия директор Корнелия Балабанова, тел. за контакт +359 2 9880120, наричано за краткост „Организатор".

Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на Интернет страницата на Организатора: egmontbulgaria.com, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес: egmontbulgaria.com/1305/ за промените в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.

Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: egmontbulgaria.com/1305/ 

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира на български език и се провежда в определени обекти на верига книжарници „Хеликон“. Кампанията включва продажби в онлайн магазина на „Хеликон“, www.helikon.bg. Пълен списък на участващите обекти може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира на 16.01.2023 г. и продължава до 16.02.2023 г. или до изчерпване на количествата от подаръците. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: egmontbulgaria.com.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 16 г., които купуват промоционални избрани издания на издателство „Егмонт” от писателката Дженифър Л. Арментраут в периода на Кампанията, и които приемат условията на настоящите общи условия. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, на книжарници „Хеликон”, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията представлява вид лоялна програма (промоция), която дава възможност на клиенти на Организатора и на „Хеликон“ да получат подарък срещу участие в Кампанията. При еднократна покупка на промоционално издание на Дженифър Л. Арментраут, клиентът има право да получи като подарък книгата ѝ „Полукръвна“.

Пълен списък на участващите в кампанията промоционални книги на Дженифър Л. Арментраут може да бъде видян в края на този документ. Кампанията не важи за покупки на книги, различни от посочените като допустими в този документ.

Подаръците се предоставят безплатно от касите на обектите на „Хеликон“ или от онлайн книжарница www.helikon.bg, като право да получи подарък има всеки клиент, който закупи минимум едно (1) промоционално издание на Организатора от писателката Дженифър Л. Арментраут в периода на кампанията.

За всяко едно (1) платено промоционално издание и независимо от общия брой на закупените промоционални издания на издателство „Егмонт“ от писателката Дженифър Л. Арментраут клиентът има право да получи не повече от един (1) подарък за еднократно участие в промоцията.

Подаръците се получават непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на „Хеликон“ или онлайн на www.helikon.bg.

Клиентите могат да участват в Кампанията неограничен брой пъти при спазване на правилата за участие в периода на валидност на Кампанията.

Участието в кампанията се счита за валидно само ако е при направена покупка в участващи обекти на „Хеликон“ или на адрес www.helikon.bg в периода на Кампанията.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА ПОДАРЪКА

Като подарък в Кампанията ще бъде предоставена първата книга от поредицата „Заветът“ на Дженифър Л. Арментраут: Полукръвна, (ISBN: 978-954-27-2860-3) на стойност 17,90 лв.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на подаръците за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 8. ТАКСИ

Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите подаръци, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/egmont.bg/ и на уеб страницата egmontbulgaria.com. При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.

Участници, които не спазват Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не декларира желанието си за получаване на подарък при закупуване на промоционално издание на Организатора от писателката Дженифър Л. Арментраут в периода на кампанията.

РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спорът се решава от компетентния съд. 

РАЗДЕЛ 14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: egmontbulgaria.com/1305/ за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

РАЗДЕЛ 15. СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „ХЕЛИКОН“, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Хеликон Асеновград

гр. Асеновград, ул. „Изложение" №2

Хеликон Айтос

гр. Айтос, ул. „Цар Освободител" №5

Хеликон Благоевград

гр. Благоевград, ул. „Васил Левски" №1

Хеликон Бургас

гр. Бургас, пл. „Тройката" №4

Хеликон Бургас Център

гр. Бургас, ул. „Александровска" №51

Хеликон Варна 2

гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик" №48

Хеликон Варна 3

гр. Варна, бул. „Сливница" №22

Хеликон Варна Център

гр. Варна, ул. „Княз Борис" №17

Хеликон Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 17

Хеликон Враца

гр. Враца, ул. „Никола Войводов” № 18

Хеликон Габрово

гр. Габрово, ул. „Ген. Радецки" №28

Хеликон Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” №3

Хеликон Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, ул. „Търговска" №11

Хеликон Добрич

гр. Добрич, ул. „25 септември” № 34

Хеликон Карлово

гр. Карлово, ул. „Гурко” 10

Хеликон Кърджали

гр. Кърджали, бул. „България” № 58

Хеликон Кюстендил

гр. Кюстендил, ул. „Демокрация" 33

Хеликон Нова Загора

гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски" №34

Хеликон Пазарджик

гр. Пазарджик, ул. „2-ри януари" №2

Хеликон Плевен

гр. Плевен , ул. „Васил Левски" 161

Хеликон Плевен 2

гр. Плевен, бул. „Данаил Попов" №18

Хеликон Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов" 13

Хеликон Пловдив Център

гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 29

Хеликон Разград

гр. Разград, бул. „България” 9

Хеликон Русе

гр. Русе, ул. „Александровска” № 50

Хеликон Сливен

гр. Сливен, ул. „Цар Освободител" №28

Хеликон Смолян

гр. Смолян, бул. „България" №57, блок Ела

Хеликон София – Витоша

гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” 68

Хеликон София – Славейков

гр. София, пл. „Славейков” № 1

Хеликон София – Съборна

гр. София, ул. „Съборна” 5

Хеликон София – Шишман

гр. София, ул. „Цар Иван Шишман" 27Б

Хеликон Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики" 100

Хеликон Стара Загора 2

гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики" 133

Хеликон Троян

гр. Троян, ул. „Васил Левски" №42

Хеликон Търговище

гр. Търговище, ул. „Васил Левски" №9

Хеликон Хасково

гр. Хасково, ул. „Отец Паисий” № 14

Хеликон Шумен

гр. Шумен, бул. „Славянски" 88

Хеликон Ямбол

гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 29

Онлайн магазин на „Хеликон“

www.helikon.bg

 

РАЗДЕЛ 16. СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА (Заглавие и ISBN)

   

 Заглавие

ISBN

1

ОТ КРЪВ И ПЕПЕЛ

978-954-27-2596-1

2

КРАЛСТВО НА ПЛЪТ И ОГЪН

978-954-27-2640-1

3

КОРОНА ОТ ПОЗЛАТЕНИ КОСТИ

978-954-27-2671-5

4

ВОЙНАТА НА ДВЕ КРАЛИЦИ

978-954-27-2800-9

5

СЯНКА В ЖАРТА

978-954-27-2696-8

6

СВЕТЛИНА В ПЛАМЪКА

978-954-27-2948-8

7

ЧИСТОКРЪВНИ

978-954-27-2914-3

8

БОЖЕСТВА

978-954-27-2950-1

 

---

В кампанията и до изчерпване на количествата участват романите „От кръв и пепел“, „Кралство на плът и огън“, „Корона от позлатени кости“, „Войната на две кралици, „Сянка в жарта“, „Чистокръвни“, както и най-новите заглавия „Божества“ (дата на издаване 14 януари) и „Светлина в пламъка“ (дата на издаване 21 януари) на Дженифър Л. Арментраут.