РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията „Чети и играй с любимите герои на ДИСНИ“ на „Егмонт“ и „Хеликон“, наричана за кратко „Кампанията", е ЕГМОНТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр. София, ЕИК 131202360, ул. „Фритьоф Нансен" № 9, представлявано от изпълнителния директор Велизара Добрева и финансовия директор Корнелия Балабанова, тел. за контакт +359 2 9880120, наричано за краткост „Организатор".

Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на Интернет страницата на Организатора: egmontbulgaria.com, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес: egmontbulgaria.com/906/ за промените в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.

Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: egmontbulgaria.com/906/ 

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира на български език и се провежда в определени обекти на верига книжарници „Хеликон“. Кампанията не включва продажби в онлайн магазина на „Хеликон“. Пълен списък на участващите обекти може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира на 30.05.2020 г. и продължава до 28.06.2020 г. или до изчерпване на количествата от подаръците. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: egmontbulgaria.com.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 14 г., които купуват селектирани промоционални издания на издателство „Егмонт“ с марката „Дисни Принцеса“, „Замръзналото кралство“, „Замръзналото кралство 2“, „Колите“ и „Колите 3“ на минимална стойност 14,90 лв. в участващите обекти на „Хеликон“ в периода на Кампанията, и които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, на книжарници „Хеликон“, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи). Пълен списък на участващите в кампанията книги с марка „Дисни“ може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията представлява вид лоялна програма (промоция), която дава възможност на клиенти на Организатора и на „Хеликон“ да получат подарък от съответната марка („Дисни Принцеса“ или „Замръзналото кралство“ или „Колите“)  срещу участие в Кампанията.

Пълен списък на участващите в кампанията книги с марка „Дисни“ може да бъде видян в края на този документ.

Подаръците се предоставят безплатно от касите на обектите на „Хеликон“, като право да получи подарък има всеки клиент, който закупи еднократно селектирани издания на Организатора с марката „Дисни Принцеса“, „Замръзналото кралство“, „Замръзналото кралство 2“, „Колите“ и „Колите 3“ в периода на кампанията на минимална стойност 14,90 лв. Кампанията не важи за покупки на издания, различни от посочените като допустими в този документ.

За всеки платени 14,90 лв. клиентът има право да получи по един подарък за участие. Ако клиент закупи книги на минимална стойност 29,80 лв. от съответните марки и допустими комбинации, ще получи съответно два тематични подаръка и т.н. Подаръците се получават непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на „Хеликон“.

Клиентите могат да участват в Кампанията неограничен брой пъти при спазване на правилата за участие в периода на валидност на Кампанията.

Участието в кампанията се счита за валидно само ако е при направена покупка в участващи обекти на „Хеликон“ в периода на Кампанията. Подаръкът не може да бъде заменян за пари в брой или за други продукти.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА ПОДАРЪКА

Като подарък в Кампанията ще бъде предоставен оригинален дневник „Дисни Принцеса“ или кутия за моливи „Замръзналото кралство“ или играчка – количка „Колите“, за всяка покупка на книги на обща минимална стойност от 14,90 лв.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на подаръците за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 8. ТАКСИ  

Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите подаръци, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/egmont.bg/ и на уеб страницата на Организатора: egmontbulgaria.com. При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.

Участници, които не спазват Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки участник носи отговорност, ако своевременно не декларира желанието си за получаване на подарък при закупуване на промоционалните издания на Организатора с марка „Дисни Принцеса“, „Замръзналото кралство“, „Замръзналото кралство 2“, „Колите“ и „Колите 3“ в периода на кампанията на минимална стойност 14,90 лв.

РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: egmontbulgaria.com/906/ за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

 

РАЗДЕЛ 15. СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „ХЕЛИКОН“, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Благоевград

гр. Благоевград, ул. "Васил Левски" №1

Бургас

гр. Бургас, пл. "Тройката" №4

Бургас 2

гр. Бургас, ул. "Македония" №13

Бургас 3

гр. Бургас, ул. "Васил Априлов" №4

Варна Център

гр. Варна, ул. "Княз Борис" №17

Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 17

Витоша

гр. София, бул. Патриарх Евтимий 68

Враца

гр. Враца, ул. Никола Войводов № 18

Габрово

гр. Габрово, ул. "Ген. Радецки" №28

Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев №3

Добрич

гр. Добрич, ул. 25 септември № 34

Кърджали

гр. Кърджали, бул. България № 58

Кюстендил

гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" 33

Пазарджик

гр. Пазарджик, ул. "2-ри януари" №2

Плевен

гр. Плевен , ул. "Васил Левски" 161

Пловдив

гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов" 13

Пловдив център

гр. Пловдив, ул. Княз Александър І № 29

Разград

гр. Разград, бул. България 9

Русе

гр. Русе, ул. Александровска № 50

Славейков

гр. София, пл. Славейков № 1

Сливен

гр. Сливен, ул. "Цар Освободител" №28

Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" 100

Съборна

гр. София, ул. Съборна 5

Търговище

гр. Търговище, ул. "Васил Левски" №9

Хасково

гр. Хасково, ул. Отец Паисий № 14

Шишман

гр. София, ул. "Цар Иван Шишман" 27Б

Шумен

гр. Шумен, бул. "Славянски" 88

Ямбол

гр. Ямбол, ул. Търговска № 29РАЗДЕЛ 16. СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА (ISBN и заглавие)

 1. 9789542714590 Замръзналото кралство (1000 лепенки)
 2. 9789542723288 Замръзналото кралство 2/ Забава с лепенки 1
 3. 9789542723257 Замръзналото кралство 2/ Приказна колекция 27
 4. 9789542723240 Замръзналото кралство 2/ Чародейства
 5. 9789542723301 Замръзналото кралство 2: Замъкът Арендел
 6. 9789542710516 Замръзналото кралство/ Чародейства
 7. 9789542718338 Замръзналото кралство: Мандали
 8. 9789542719793 Замръзналото кралство: Наръчник на дизайнера
 9. 9789542720768 Замръзналото кралство: Таен дневник (Анна)
 10. 9789542720751 Замръзналото кралство: Таен дневник (Елза)
 11. 9789542722267 Сладки сънища: Замръзналото кралство
 12. 9789542724001 Хайде да научим 1 2 3. Замръзналото кралство
 13. 9789542724018 Хайде да научим А Б В. Замръзналото краство
 14. 9789542720089 Голяма книга за Колите 3 (С лепенки)
 15. 9789542719717 Колите 3 (Забава с лепенки)
 16. 9789542720171 Колите 3. Книга за
 17. 9789542720225 Колите 3/ Приказна колекция 23
 18. 9789542719755 Колите 3/ Чародейства
 19. 9789542719823 Колите 3: Истории за оцветяване
 20. 9789542721932 Колите 3: Мозайка (включва 800 мъниста)
 21. 9789542719762 Колите 3: Чети, оцвети, залепи!
 22. 9789542719991 Колите: 1000 лепенки
 23. 9789542719779 Скицник: Колите 3 (24 рисунки за оцветяване)
 24. 9789542723219 Сладки сънища: Колите
 25. 9789542721550 Хайде да научим 123 Колите 3
 26. 9789542721567 Хайде да научим АБВ Колите 3
 27. 9789542700456 Красавицата и звяра/ Приказна колекция 9
 28. 9789542700227 Малката русалка Ариел/ Приказна колекция 8
 29. 9789544462352 Малката русалка Ариел
 30. 9789542724032 Мулан/ Чародейства
 31. 9789542700104 Пепеляшка/ Приказна колекция 2
 32. 9789544466664 Пепеляшка/ Чародейства
 33. 9789542722571 Принцеси/ Книжка с пъзели
 34. 9789542706861 Рапунцел и разбойникът/ Приказна колекция 18
 35. 9789542719786 Скицник: Принцеса
 36. 9789542722205 Сладки сънища: Красавицата и Звяра
 37. 9789542722113 Сладки сънища: Малката русалка Ариел
 38. 9789542722144 Сладки сънища: Пепеляшка
 39. 9789542722236 Сладки сънища: Снежанка и седемте джуджета
 40. 9789542722199 Сладки сънища: Спящата красавица
 41. 9789542700470 Снежанка и седемте джуджета/ Приказна колекция 11
 42. 9789544461904 Снежанка и седемте джуджета/ Чародейства
 43. 9789542700449 Спящата красавица/ Приказна колекция 10
 44. 9789544462741 Спящата красавица/ Чародейства
 45. 9789542723868 Хайде да научим 1 2 3 Принцеса (с лепенки)
 46. 9789542723899 Хайде да научим А Б В Принцеса
 47. 9789542715498Забава с цифри Принцеса