ДИСНИ ЛЮБОЗНАНИЕ: Поредица ВЕЧЕ ЗНАМ

Създадена от специалисти, поредицата „Вече знам“ помага на децата да придобият ключови езикови и математически умения, важни за тяхното начално образование. Групирани в два раздела – ЕЗИК и МАТЕМАТИКА, дванадесетте книги съдържат степенувани по трудност занимания за съвместна работа между родители и деца и всяка от тях развива конкретно умение. С любимите герои на Дисни в историите, задачите и игрите децата много ще се забавляват и ще приемат ученето като приятно занимание.

7,99 лв.
БЕЗПЛАТНА доставка!
7,99 лв.
БЕЗПЛАТНА доставка!
7,99 лв.
БЕЗПЛАТНА доставка!
7,99 лв.
БЕЗПЛАТНА доставка!
7,99 лв.
БЕЗПЛАТНА доставка!
7,99 лв.
БЕЗПЛАТНА доставка!
7,99 лв.
БЕЗПЛАТНА доставка!
7,99 лв.
БЕЗПЛАТНА доставка!
7,99 лв.
БЕЗПЛАТНА доставка!
7,99 лв.
БЕЗПЛАТНА доставка!
7,99 лв.
БЕЗПЛАТНА доставка!